Rasfoire documente

Regulamentul 1704/22-sep-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 257L din 2016

Regulamentul 1705/09-sep-2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1745/2003 (BCE/2003/9) privind aplicarea rezervelor minime obligatorii (BCE/2016/26)

publicat in Jurnalul Oficial 257L din 2016

Decizia (UE, Euratom) 2016/1706/19-sep-2016 adoptată de comun acord cu preşedintele Comisiei, de numire a unui membru al Comisiei Europene

publicat in Jurnalul Oficial 257L din 2016

Decizia 1707/20-sep-2016 de modificare a Deciziei 1999/70/CE privind auditorii externi ai băncilor centrale naţionale, în ceea ce priveşte auditorii externi ai Eesti Pank

publicat in Jurnalul Oficial 257L din 2016

Decizia 1708/20-sep-2016 de numire a unui membru, propus de Republica Federală Germania, în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 257L din 2016

Decizia 1709/20-sep-2016 de numire a unui membru propus de Republica Portugheză în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 257L din 2016

Rectificare din 23-sep-2016 la Regulamentul (CE) nr. 48/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 31 martie 2004 privind detergenţii

publicat in Jurnalul Oficial 257L din 2016

Regulamentul 1703/22-sep-2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Standardele Internaţionale de Raportare Financiară 10 şi 12 şi Standardul Internaţional de Contabilitate 28

publicat in Jurnalul Oficial 257L din 2016