Rasfoire documente

Regulamentul 1686/20-sep-2016 de instituire a unor măsuri restrictive suplimentare împotriva ISIL (Da'esh) şi Al-Qaida şi a persoanelor fizice şi juridice, entităţilor sau organismelor asociate cu acestea

publicat in Jurnalul Oficial 255L din 2016

Decizia (PESC) 2016/1693/20-sep-2016 privind măsuri restrictive împotriva ISIL (Da'esh) şi Al-Qaida şi a persoanelor, grupurilor, întreprinderilor şi entităţilor asociate cu acestea şi de abrogare a Poziţiei comune 2002/402/PESC

publicat in Jurnalul Oficial 255L din 2016

Regulamentul 1691/20-sep-2016 de stabilire a cantităţilor care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 ianuarie-31 martie 2017 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 536/2007 pentru carnea de pasăre originară din Statele Unite ale Americii

publicat in Jurnalul Oficial 255L din 2016

Regulamentul 1689/20-sep-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 255L din 2016

Regulamentul 1690/20-sep-2016 de stabilire a cantităţilor care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 ianuarie-31 martie 2017 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 442/2009 în sectorul cărnii de porc

publicat in Jurnalul Oficial 255L din 2016

Regulamentul 1692/20-sep-2016 de stabilire a cantităţilor care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 ianuarie-31 martie 2017 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 539/2007 în sectorul ouălor şi al ovalbuminelor

publicat in Jurnalul Oficial 255L din 2016

Decizia (PESC) 2016/1694/20-sep-2016 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Libia

publicat in Jurnalul Oficial 255L din 2016

Regulamentul 1687/20-sep-2016 privind punerea în aplicare a articolului 21 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/44 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Libia

publicat in Jurnalul Oficial 255L din 2016

Regulamentul 1688/20-sep-2016 de modificare a anexei VII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH) în ceea ce priveşte sensibilizarea cutanată

publicat in Jurnalul Oficial 255L din 2016