Rasfoire documente

Regulamentul 1643/12-sep-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 244L din 2016

Regulamentul 1639/07-sep-2016 de interzicere a pescuitului de eglefin în zonele VIIb-k, VIII, IX şi X şi în apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1 de către navele care arborează pavilionul Belgiei

publicat in Jurnalul Oficial 244L din 2016

Regulamentul 1640/07-sep-2016 de interzicere a pescuitului de macrou în zonele VIIIc, IX şi X şi în apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1 de către navele care arborează pavilionul Portugaliei

publicat in Jurnalul Oficial 244L din 2016

Regulamentul 1641/12-sep-2016 de modificare pentru a 252-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu ISIL (Da'esh) şi cu organizaţia Al-Qaida

publicat in Jurnalul Oficial 244L din 2016

Regulamentul 1642/12-sep-2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restricţii specifice în relaţiile economice şi financiare cu Irak

publicat in Jurnalul Oficial 244L din 2016

Rectificare din 13-sep-2016 la Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 244L din 2016

Regulamentul 1638/06-sept-2016 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful vamal comun

publicat in Jurnalul Oficial 244L din 2016