Rasfoire documente

Regulamentul 1422/24-aug-2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 992/95 al Consiliului în ceea ce priveşte contingentele tarifare ale Uniunii pentru anumite produse agricole şi pescăreşti originare din Norvegia

publicat in Jurnalul Oficial 231L din 2016

Regulamentul 1423/25-aug-2016 de reînnoire a aprobării substanţei active picolinafen în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 231L din 2016

Regulamentul 1424/25-aug-2016 de reînnoire a aprobării substanţei active tifensulfuron-metil, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 231L din 2016

Regulamentul 1425/25-aug-2016 de aprobare a substanţei active isofetamid, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 231L din 2016

Regulamentul 1426/25-aug-2016 de reînnoire a aprobării substanţei active etofumesat, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 231L din 2016

Regulamentul 1427/25-aug-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 231L din 2016

Regulamentul 34/08-oct-2016 Dispoziţii uniforme privind omologarea vehiculelor în ceea ce priveşte prevenirea riscului de incendiu [2016/1428]

publicat in Jurnalul Oficial 231L din 2016