Rasfoire documente

Decizia 111/15/COL/31-mar-2015 de modificare a listei prevăzute în capitolul I partea 1.2 punctul 39 din anexa I la Acordul privind Spaţiul Economic European, care conţine posturile de inspecţie la frontieră din Islanda şi Norvegia autorizate să efectueze controale sanitar-veterinare ale animalelor vii şi ale produselor de origine animală din ţări terţe, şi de abrogare a Deciziei nr. 311/13/COL a Autorităţii AELS de Supraveghere

publicat in Jurnalul Oficial 230L din 2016

Regulamentul 1416/24-aug-2016 de modificare şi de rectificare a Regulamentului (UE) nr. 10/2011 privind materialele si obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare (Text cu relevanţă pentru SEE)

publicat in Jurnalul Oficial 230L din 2016

Regulamentul 1412/24-aug-2016 de refuzare a autorizării unei menţiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare şi care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire

publicat in Jurnalul Oficial 230L din 2016

Regulamentul 1413/24-aug-2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 432/2012 de stabilire a unei liste de menţiuni de sănătate permise, înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire şi la dezvoltarea şi sănătatea copiilor

publicat in Jurnalul Oficial 230L din 2016

Decizia 83/15/COL/18-mar-2015 privind coerenţa anumitor obiective incluse în planurile naţionale sau în planurile blocurilor funcţionale de spaţiu aerian, prezentate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, cu obiectivele de performanţă la nivelul Uniunii pentru cea de a doua perioadă de referinţă [2016/1418]

publicat in Jurnalul Oficial 230L din 2016

Regulamentul 1411/24-aug-2016 de refuzare a autorizării anumitor menţiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire şi la dezvoltarea şi sănătatea copiilor

publicat in Jurnalul Oficial 230L din 2016

Regulamentul 1414/24-aug-2016 de aprobare a substanţei active ciantraniliprol, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, si de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 230L din 2016

Regulamentul 1415/24-aug-2016 de înregistrare a unei denumiri în Registrul specialităţilor tradiţionale garantate [Tepertos pogacsa (STG)]

publicat in Jurnalul Oficial 230L din 2016

Regulamentul 1417/24-aug-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 230L din 2016

Decizia 221/15/COL/03-iun-2015 de modificare a Deciziei nr. 83/15/COL a Autorităţii AELS de Supraveghere privind coerenţa anumitor obiective incluse în planurile naţionale sau în planurile blocurilor funcţionale de spaţiu aerian, prezentate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, cu obiectivele de performanţă la nivelul Uniunii pentru cea de a doua perioadă de referinţă [2016/1420]

publicat in Jurnalul Oficial 230L din 2016

Decizia 293/15/COL/14-iul-2015 de aprobare a programului naţional stabilit de Islanda pentru controlul salmonelei la păsările de curte şi produsele de pasăre [2016/1421]

publicat in Jurnalul Oficial 230L din 2016