Rasfoire documente

Regulamentul 1400/10-mai-2016 de completare a Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare care prevăd elementele minime din planul de reorganizare a activităţii şi conţinutul minim al raportului privind progresele înregistrate în aplicarea planului

publicat in Jurnalul Oficial 228L din 2016

Regulamentul 1401/23-mai-2016 de completare a Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a unui cadru pentru redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare pentru metodologiile şi principiile referitoare la evaluarea pasivelor care provin din instrumente financiare derivate

publicat in Jurnalul Oficial 228L din 2016

Regulamentul 1402/22-aug-2016 de retragere a acceptării angajamentului pentru trei producători-exportatori în temeiul Deciziei de punere în aplicare 2013/707/UE de confirmare a acceptării unui angajament oferit în legătură cu procedurile antidumping şi antisubvenţie privind importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin şi componentele lor cheie (şi anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză pentru perioada de aplicare a măsurilor definitive

publicat in Jurnalul Oficial 228L din 2016

Regulamentul 1403/22-aug-2016 de excludere a subdiviziunilor ICES 27 şi 28.2 de la aplicarea unei perioade de încetare a activităţilor de pescuit în 2016

publicat in Jurnalul Oficial 228L din 2016

Regulamentul 1404/22-aug-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 228L din 2016

Decizia 1405/22-aug-2016 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre

publicat in Jurnalul Oficial 228L din 2016

Decizia 1406/22-aug-2016 privind anumite măsuri de protecţie vizând pesta porcină africană în Polonia şi de abrogare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/1367

publicat in Jurnalul Oficial 228L din 2016