Rasfoire documente

Decizia 1392/12-iul-2016 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, şi aplicarea cu titlu provizoriu a protocolului de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Principatul Monaco de stabilire a unor măsuri similare celor prevăzute de Directiva 2003/48/CE a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 225L din 2016

Regulamentul 1394/16-aug-2016 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea

publicat in Jurnalul Oficial 225L din 2016

Regulamentul 1395/18-aug-2016 de reinstituire a unei taxe antidumping definitive şi de percepere definitivă a taxei provizorii instituite la importurile de anumite tipuri de încălţăminte cu feţe din piele originare din Republica Populară Chineză şi produse de Buckinghan Shoe Mfg Co., Ltd., Buildyet Shoes Mfg., DongGuan Elegant Top Shoes Co. Ltd, Dongguan Stella Footwear Co Ltd, Dongguan Taiway Sports Goods Limited, Foshan City Nanhai Qun Rui Footwear Co., Jianle Footwear Industrial, Sihui Kingo Rubber Shoes Factory, Synfort Shoes Co. Ltd., Taicang Kotoni Shoes Co. Ltd., Wei Hao Shoe Co. Ltd., Wei Hua Shoe Co. Ltd., Win Profile Industries Ltd, şi de punere în aplicare a hotărârii Curţii de Justiţie în cauzele conexate C-659/13 şi C-34/14

publicat in Jurnalul Oficial 225L din 2016

Regulamentul 1396/18-aug-2016 de modificare a anumitor anexe la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul şi eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă

publicat in Jurnalul Oficial 225L din 2016

Regulamentul 1397/18-aug-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 225L din 2016

Regulamentul 1393/04-mai-2016 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 640/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii

publicat in Jurnalul Oficial 225L din 2016

Protocol din 12-iul-2016 de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Principatul Monaco de stabilire a unor măsuri similare celor prevăzute de Directiva 2003/48/CE a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 225L din 2016