Rasfoire documente

Regulamentul 1368/11-aug-2016 de stabilire a listei de indici de referinţă critici utilizaţi de pieţele financiare în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/1011 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 217L din 2016

Modificari din 19-iul-2016 A REGULAMENTULUI DE PROCEDURĂ AL CURŢII DE JUSTIŢIE

publicat in Jurnalul Oficial 217L din 2016

Decizia 1373/11-aug-2016 de aprobare a planului de performanţă al reţelei pentru a doua perioadă de referinţă a schemei de performanţă a cerului unic european (2015-2019)

publicat in Jurnalul Oficial 217L din 2016

Regulamentul 1369/11-aug-2016 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/388 de instituire a unei taxe antidumping definitive asupra importurilor de tuburi şi ţevi din fontă ductilă (cunoscută şi sub denumirea de fontă cu grafit sferoidal) originare din India

publicat in Jurnalul Oficial 217L din 2016

Regulamentul 1370/11-aug-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 217L din 2016

Decizia 1371/10-aug-2016 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru computere personale, computere de tip notebook şi computere de tip tabletă [notificată cu numărul C(2016) 5010]

publicat in Jurnalul Oficial 217L din 2016

Decizia 1372/10-aug-2016 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre, în ceea ce priveşte rubricile pentru Letonia şi Polonia [notificată cu numărul C(2016) 5319]

publicat in Jurnalul Oficial 217L din 2016

Modificari din 13-iul-2016 A REGULAMENTULUI DE PROCEDURĂ AL TRIBUNALULUI

publicat in Jurnalul Oficial 217L din 2016

Modificari din 13-iul-2016 A REGULAMENTULUI DE PROCEDURĂ AL TRIBUNALULUI

publicat in Jurnalul Oficial 217L din 2016

Modificari din 13-iul-2016 ALE REGULAMENTULUI DE PROCEDURĂ AL TRIBUNALULUI

publicat in Jurnalul Oficial 217L din 2016

Modificari din 13-iul-2016 ALE DISPOZIŢIILOR PRACTICE DE PUNERE ÎN APLICARE A REGULAMENTULUI DE PROCEDURĂ AL TRIBUNALULUI

publicat in Jurnalul Oficial 217L din 2016

Rectificare din 12-aug-2016 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/466 al Consiliului din 31 martie 2016 privind punerea în aplicare a articolului 21 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/44 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Libia

publicat in Jurnalul Oficial 217L din 2016

Recomandarea 1374/27-iul-2016 privind statul de drept în Polonia

publicat in Jurnalul Oficial 217L din 2016