Rasfoire documente

Regulamentul 1320/26-iul-2016 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 209L din 2016

Regulamentul 1321/26-iul-2016 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 209L din 2016

Regulamentul 1322/01-aug-2016 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate (Kolokasi Sotiras/Kolokasi- Poulles Sotiras) (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 209L din 2016

Regulamentul 1323/02-aug-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 209L din 2016

Decizia 1324/28-iul-2016 de numire a unui supleant, propus de Republica Federală Germania, în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 209L din 2016

Decizia 1325/28-iul-2016 de numire a trei membri şi a patru supleanţi, propuşi de Irlanda, în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 209L din 2016

Decizia 1326/28-iul-2016 de numire a unui membru, propus de Regatul Ţărilor de Jos, în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 209L din 2016

Decizia 1327/01-aug-2016 de acordare a recunoaşterii UE pentru ''Indian Register of Shipping'' în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 391/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind normele şi standardele comune pentru organizaţiile cu rol de inspecţie şi control al navelor

publicat in Jurnalul Oficial 209L din 2016

Rectificare din 03-aug-2016 la Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/941 a Comisiei din 30 mai 2016 privind verificarea conturilor agenţiilor de plăţi din statele membre referitoare la cheltuielile finanţate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) pentru exerciţiul financiar 2015

publicat in Jurnalul Oficial 209L din 2016