Rasfoire documente

Regulamentul 1240/18-mai-2016 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte intervenţia publică şi ajutorul pentru depozitarea privată

publicat in Jurnalul Oficial 206L din 2016

Regulamentul 1237/18-mai-2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele de aplicare a sistemului de licenţe de import şi export şi de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele referitoare la eliberarea şi reţinerea garanţiilor constituite pentru astfel de licenţe, precum şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2535/2001, (CE) nr. 1342/2003, (CE) nr. 2336/2003, (CE) nr. 951/2006, (CE) nr. 341/2007 şi (CE) nr. 382/2008 ale Comisiei şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2390/98, (CE) nr. 1345/2005, (CE) nr. 376/2008 şi (CE) nr. 507/2008 ale Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 206L din 2016

Regulamentul 1239/18-mai-2016 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul de licenţe de import şi de export

publicat in Jurnalul Oficial 206L din 2016

Regulamentul 1238/18-mai-2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte intervenţia publică şi ajutoarele pentru depozitarea privată

publicat in Jurnalul Oficial 206L din 2016