Rasfoire documente

Regulamentul 1241/13-iul-2016 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Huile d'olive de Haute-Provence (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 204L din 2016

Regulamentul 1242/13-iul-2016 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Flonz (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 204L din 2016

Regulamentul 1243/27-iul-2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce priveşte stabilirea preţurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre şi în cel al ouălor, precum şi pentru ovalbumină

publicat in Jurnalul Oficial 204L din 2016

Regulamentul 1244/28-iul-2016 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte anumite substanţe aromatizante care aparţin unei grupe de substanţe înrudite cu structură de nesaturare alfa-beta

publicat in Jurnalul Oficial 204L din 2016

Regulamentul 1246/28-iul-2016 de instituire a unei taxe antidumping definitive asupra importurilor de bare din oţel cu rezistenţă ridicată la oboseală pentru beton armat originare din Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 204L din 2016

Regulamentul 1247/28-iul-2016 de instituire a unei taxe antidumping definitive şi de percepere definitivă a taxei provizorii impuse asupra importurilor de aspartam originar din Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 204L din 2016

Regulamentul 1248/28-iul-2016 de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) nr. 206/2010 în ceea ce priveşte rubrica referitoare la Botswana din lista ţărilor terţe, a teritoriilor sau a părţilor acestora din care este autorizată introducerea în Uniune a cărnii proaspete

publicat in Jurnalul Oficial 204L din 2016

Regulamentul 1249/28-iul-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 204L din 2016

Regulamentul 1245/28-iul-2016 de stabilire a unui tabel de corespondenţă preliminar între codurile Nomenclaturii combinate prevăzute în Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului şi menţiunile privind deşeurile cuprinse în anexele III, IV şi V la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind transferurile de deşeuri

publicat in Jurnalul Oficial 204L din 2016