Rasfoire documente

Decizia 1222/12-iul-2016 de stabilire a faptului că Spania nu a luat măsuri eficace ca răspuns la Recomandarea Consiliului din 21 iunie 2013

publicat in Jurnalul Oficial 201L din 2016

Decizia 1218/18-iul-2016 privind încheierea unui protocol la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Libaneză, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 201L din 2016

Regulamentul 1219/26-iul-2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 499/96 al Consiliului în ceea ce priveşte contingentele tarifare ale Uniunii pentru anumiţi peşti şi anumite produse pescăreşti originare din Islanda

publicat in Jurnalul Oficial 201L din 2016

Regulamentul 1220/26-iul-2016 privind autorizarea substanţei L-treonină produse de Escherichia coli ca aditiv pentru hrana tuturor speciilor de animale

publicat in Jurnalul Oficial 201L din 2016

Regulamentul 1221/26-iul-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 201L din 2016

Decizia 1223/25-iul-2016 de modificare a Deciziei 2011/30/UE privind echivalenţa sistemelor de supraveghere publică, de asigurare a calităţii, şi de investigare şi sancţionare a auditorilor şi a entităţilor de audit ale anumitor ţări terţe şi o perioadă de tranziţie pentru activităţile de audit desfăşurate în Uniunea Europeană ale auditorilor şi entităţilor de audit din anumite ţări terţe

publicat in Jurnalul Oficial 201L din 2016