Rasfoire documente

Regulamentul 113/28-ian-2016 de instituire a unei taxe antidumping provizorii asupra importurilor de bare din oţel cu rezistenţă ridicată la oboseală pentru beton armat originare din Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 23L din 2016

Regulamentul 114/28-ian-2016 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la venit şi la condiţiile de viaţă (EU-SILC) în ceea ce priveşte ediţia 2017 a listei variabilelor ţintă secundare referitoare la sănătate şi sănătatea copiilor

publicat in Jurnalul Oficial 23L din 2016

Decizia 2/03-dec-2015 A COMITETULUI MIXT UE-ELVEŢIA de modificare a Protocolului nr. 3 la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană şi Confederaţia Elveţiană, privind definirea conceptului de ''produse originare'' şi metodele de cooperare administrativă [2016/121]

publicat in Jurnalul Oficial 23L din 2016

Regulamentul 111/28-ian-2016 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 101/2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entităţi şi organisme având în vedere situaţia din Tunisia

publicat in Jurnalul Oficial 23L din 2016

Regulamentul 112/27-ian-2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce priveşte stabilirea preţurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre şi în cel al ouălor, precum şi pentru ovalbumină

publicat in Jurnalul Oficial 23L din 2016

Regulamentul 115/28-ian-2016 de retragere a acceptării angajamentului pentru un producător-exportator în temeiul Deciziei de punere în aplicare 2013/707/UE de confirmare a acceptării unui angajament oferit în legătură cu procedurile antidumping şi antisubvenţie privind importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin şi componentele lor cheie (şi anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză pentru perioada de aplicare a măsurilor definitive

publicat in Jurnalul Oficial 23L din 2016

Regulamentul 116/28-ian-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 23L din 2016

Regulamentul 117/28-ian-2016 privind eliberarea licenţelor de import de orez în cadrul contingentelor tarifare deschise pentru subperioada ianuarie 2016 prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011

publicat in Jurnalul Oficial 23L din 2016

Decizia (PESC) 2016/118/20-ian-2016 privind punerea în aplicare de către EUNAVFOR MED operaţia SOPHIA a Rezoluţiei 2240 (2015) a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite (EUNAVFOR MED operaţia SOPHIA/1/2016)

publicat in Jurnalul Oficial 23L din 2016

Decizia (PESC) 2016/119/28-ian-2016 de modificare a Deciziei 2011/72/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane şi entităţi având în vedere situaţia din Tunisia

publicat in Jurnalul Oficial 23L din 2016

Decizia 120/28-ian-2016 privind identificarea eXtensible Business Reporting Language 2.1 pentru utilizarea ca referinţă în cadrul achiziţiilor publice

publicat in Jurnalul Oficial 23L din 2016

Decizia 1/16-dec-2015 A COMITETULUI PENTRU TRANSPORTURI TERESTRE COMUNITATE/ ELVEŢIA de modificare a anexelor 1, 3, 4 şi 7 la Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind transportul rutier şi feroviar de mărfuri şi călători [2016/122]

publicat in Jurnalul Oficial 23L din 2016