Rasfoire documente

Regulamentul 1184/18-iul-2016 de modificare a Regulamentului (UE) 2015/2265 privind deschiderea şi modul de gestionare a unor contingente tarifare autonome ale Uniunii pentru anumite produse pescăreşti pentru perioada 2016-2018

publicat in Jurnalul Oficial 196L din 2016

Regulamentul 1185/20-iul-2016 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 în ceea ce priveşte actualizarea şi completarea regulilor comune ale aerului şi a dispoziţiilor operaţionale privind serviciile şi procedurile din navigaţia aeriană (SERA partea C) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 730/2006

publicat in Jurnalul Oficial 196L din 2016

Regulamentul 1186/20-iul-2016 de modificare pentru a 249-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu ISIL (Da'esh) şi cu organizaţia Al-Qaida

publicat in Jurnalul Oficial 196L din 2016

Regulamentul 1187/20-iul-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 196L din 2016

Regulamentul 1188/20-iul-2016 de suspendare a depunerii de cereri de licenţe de import în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 891/2009 în sectorul zahărului

publicat in Jurnalul Oficial 196L din 2016

Decizia 1189/19-iul-2016 de autorizare a introducerii pe piaţă a laptelui tratat cu ultraviolete ca aliment nou în temeiul Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 196L din 2016

Decizia 1190/19-iul-2016 de autorizare a introducerii pe piaţă a trans-resveratrolului ca ingredient alimentar nou în temeiul Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 196L din 2016

Rectificare din 21-iul-2016 la Regulamentul delegat (UE) 2016/1178 al Comisiei din 10 iunie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare pentru obligaţia de compensare

publicat in Jurnalul Oficial 196L din 2016