Rasfoire documente

Regulamentul 1157/11-iul-2016 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 964/2014 în ceea ce priveşte clauzele şi condiţiile standard pentru instrumentele financiare pentru un mecanism de coinvestiţii şi pentru un fond de dezvoltare urbană

publicat in Jurnalul Oficial 192L din 2016

Regulamentul 1158/15-iul-2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 452/2014 în ceea ce priveşte eliminarea formularelor pentru autorizaţiile eliberate operatorilor din ţări terţe şi pentru specificaţiile asociate acestora

publicat in Jurnalul Oficial 192L din 2016

Regulamentul 1159/15-iul-2016 de instituire a unei taxe antidumping definitive asupra importurilor de ciclamat de sodiu originar din Republica Populară Chineză şi fabricat de Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited şi Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited

publicat in Jurnalul Oficial 192L din 2016

Regulamentul 1160/15-iul-2016 de instituire a unei taxe antidumping definitive asupra importurilor de ciclamat de sodiu originar din Republica Populară Chineză şi din Indonezia în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 192L din 2016

Regulamentul 1161/15-iul-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 192L din 2016

Decizia BCE/2016/19/30-iun-2016 privind divulgarea de informaţii confidenţiale în contextul procedurilor desfăşurate în materie penală ((UE) 2016/1162)

publicat in Jurnalul Oficial 192L din 2016

Decizia 3/12-iul-2016 privind revizuirea anexei III la Acordul de parteneriat ACP-UE [2016/1163]

publicat in Jurnalul Oficial 192L din 2016