Rasfoire documente

Regulamentul 1151/12-iul-2016 de interzicere a pescuitului de sebastă în apele groenlandeze din zona NAFO 1F şi în apele groenlandeze din zonele V şi XIV, precum şi în apele internaţionale din zona de conservare a sebastei, de către navele care arborează pavilionul Letoniei

publicat in Jurnalul Oficial 190L din 2016

Regulamentul 1152/12-iul-2016 de interzicere a pescuitului de sebastă în apele groenlandeze din zona NAFO 1F şi în apele groenlandeze din zonele V şi XIV, precum şi în apele internaţionale din zona de conservare a sebastei, de către navele care arborează pavilionul Germaniei

publicat in Jurnalul Oficial 190L din 2016

Regulamentul 1154/14-iul-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 190L din 2016

Decizia 1155/14-iul-2016 privind echivalenţa sistemelor de supraveghere publică, de asigurare a calităţii şi de investigare şi sancţionare care se aplică auditorilor şi entităţilor de audit din Statele Unite ale Americii în conformitate cu Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 190L din 2016

Decizia 1156/14-iul-2016 privind gradul de adecvare a autorităţilor competente din Statele Unite ale Americii în conformitate cu Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 190L din 2016

Regulamentul 1149/15-apr-2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte programele naţionale de sprijin în sectorul vitivinicol şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 190L din 2016

Regulamentul 1153/14-iul-2016 de stabilire a ratei de ajustare a plăţilor directe în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului pentru anul calendaristic 2016

publicat in Jurnalul Oficial 190L din 2016

Regulamentul 1150/15-apr-2016 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte programele naţionale de sprijin în sectorul vitivinicol

publicat in Jurnalul Oficial 190L din 2016