Rasfoire documente

Regulamentul 1141/13-iul-2016 de adoptare a unei liste a speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 189L din 2016

Decizia 1146/27-iun-2016 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul comitetului mixt instituit în temeiul Acordului privind transportul internaţional ocazional de călători cu autocare şi autobuze (Acordul Interbus), în ceea ce priveşte proiectul de decizie nr. 1/2016 a comitetului respectiv

publicat in Jurnalul Oficial 189L din 2016

Regulamentul 1142/13-iul-2016 de adăugare la cotele de pescuit pentru 2016 a anumitor cantităţi reţinute în anul 2015 în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 189L din 2016

Regulamentul 1143/13-iul-2016 de modificare a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind produsele cosmetice

publicat in Jurnalul Oficial 189L din 2016

Regulamentul 1144/13-iul-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 189L din 2016

Decizia 1145/06-iul-2016 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea depusă de Belgia - EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery)

publicat in Jurnalul Oficial 189L din 2016

Decizia (UE, Euratom) 2016/1147/12-iul-2016 de numire a unui membru, propus de Regatul Belgiei, în cadrul Comitetului Economic şi Social European

publicat in Jurnalul Oficial 189L din 2016

Regulamentul 1140/08-iul-2016 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 189L din 2016