Rasfoire documente

Decizia 1112/06-iul-2016 de acordare a unei asistenţe macrofinanciare suplimentare Tunisiei

publicat in Jurnalul Oficial 186L din 2016

Recomandarea 1117/15-iun-2016 adresată Republicii Elene privind măsurile specifice urgente pe care trebuie să le ia Grecia în vederea reluării transferurilor în temeiul Regulamentului (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 186L din 2016

Regulamentul 1114/08-iul-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 186L din 2016

Decizia 1115/07-iul-2016 de stabilire a unui format pentru transmiterea de către Agenţia Europeană pentru Produse Chimice a informaţiilor privind derularea procedurilor prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind exportul şi importul de produse chimice care prezintă risc

publicat in Jurnalul Oficial 186L din 2016

Decizia 1116/07-iul-2016 de modificare a Deciziilor de punere în aplicare (UE) 2015/1500 şi (UE) 2015/2055 privind măsurile de protecţie şi vaccinare împotriva dermatozei nodulare contagioase din Grecia

publicat in Jurnalul Oficial 186L din 2016

Decizia 1/10-iun-2016 privind sistemul de redevenţe pentru vehicule aplicabil în Elveţia începând cu 1 ianuarie 2017 [2016/1118]

publicat in Jurnalul Oficial 186L din 2016

Decizia 2/10-iun-2016 de modificare a anexei 1 la Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind transportul rutier şi feroviar de mărfuri şi călători [2016/1119]

publicat in Jurnalul Oficial 186L din 2016

Regulamentul 1113/08-iul-2016 de modificare pentru a 248-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu ISIL (Da'esh) şi cu organizaţia Al-Qaida

publicat in Jurnalul Oficial 186L din 2016