Rasfoire documente

Regulamentul 1042/24-iun-2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1370/2013 privind măsuri pentru stabilirea anumitor ajutoare şi restituţii în legătură cu organizarea comună a pieţelor produselor agricole, în ceea ce priveşte limita cantitativă aplicabilă achiziţiilor de lapte praf degresat

publicat in Jurnalul Oficial 170L din 2016

Regulamentul 1043/15-iun-2016 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Cafe de Valdesia (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 170L din 2016

Regulamentul 1044/15-iun-2016 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Ginja de Obidos e Alcobata (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 170L din 2016

Regulamentul 1045/28-iun-2016 de retragere a acceptării angajamentului pentru un producător-exportator în temeiul Deciziei de punere în aplicare 2013/707/UE de confirmare a acceptării unui angajament oferit în legătură cu procedurile antidumping şi antisubvenţie privind importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin şi componentele lor cheie (şi anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză pentru perioada de aplicare a măsurilor definitive

publicat in Jurnalul Oficial 170L din 2016

Regulamentul 1046/28-iun-2016 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de anumite sârme din molibden originare din Republica Populară Chineză, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 170L din 2016

Regulamentul 1048/28-iun-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 170L din 2016

Decizia 1049/27-iun-2016 de stabilire a contribuţiei financiare din partea Uniunii pentru cheltuielile suportate de Cipru în 2013 pentru finanţarea măsurilor de urgenţă pentru combaterea bolii de Newcastle

publicat in Jurnalul Oficial 170L din 2016

Regulamentul 1047/28-iun-2016 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful vamal comun

publicat in Jurnalul Oficial 170L din 2016