Rasfoire documente

Regulamentul 1024/24-iun-2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 669/2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte controalele oficiale consolidate efectuate asupra importurilor de anumite produse de hrană pentru animale şi alimentare de origine neanimală

publicat in Jurnalul Oficial 168L din 2016

Regulamentul 1025/24-iun-2016 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1342/2008 al Consiliului în ceea ce priveşte definiţia categoriilor de echipamente ''traule laterale'' în anumite zone geografice

publicat in Jurnalul Oficial 168L din 2016

Regulamentul 1026/24-iun-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 168L din 2016

Regulamentul 1027/24-iun-2016 de stabilire a coeficientului de atribuire care urmează să se aplice licenţelor de export pentru anumite produse lactate care urmează să fie exportate către Republica Dominicană în cadrul contingentului menţionat în Regulamentul (CE) nr. 1187/2009

publicat in Jurnalul Oficial 168L din 2016

Decizia 1030/23-iun-2016 de modificare a anexei I la Decizia 2004/211/CE în ceea ce priveşte rubrica referitoare la Liban din lista ţărilor terţe şi a părţilor din teritoriile acestora din care statele membre autorizează importuri de ecvidee vii şi de material seminal, de ovule şi de embrioni din specia ecvină

publicat in Jurnalul Oficial 168L din 2016

Directiva 1028/19-apr-2016 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, în ceea ce priveşte o derogare pentru plumbul din aliajele de lipit ale contactelor electrice ale senzorilor de temperatură din anumite dispozitive

publicat in Jurnalul Oficial 168L din 2016

Directiva 1029/19-apr-2016 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, în ceea ce priveşte o derogare pentru anozii de cadmiu din celulele Hersch ale anumitor senzori de oxigen utilizaţi în instrumentele industriale de monitorizare şi control

publicat in Jurnalul Oficial 168L din 2016