Rasfoire documente

Regulamentul 1017/23-iun-2016 de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH) în ceea ce priveşte sărurile anorganice de amoniu

publicat in Jurnalul Oficial 166L din 2016

Regulamentul 1018/23-iun-2016 de modificare pentru a 246-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu ISIL (Da'esh) şi cu organizaţia Al-Qaida

publicat in Jurnalul Oficial 166L din 2016

Regulamentul 1019/23-iun-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 166L din 2016

Regulamentul 1020/23-iun-2016 privind preţul maxim de achiziţie pentru laptele praf degresat pentru a doua invitaţie separată de participare la licitaţie în cadrul procedurii de licitaţie deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/826

publicat in Jurnalul Oficial 166L din 2016

Decizia 1021/08-iun-2016 privind constituirea unei Comisii de anchetă pentru examinarea pretinsei încălcări a dreptului Uniunii şi administrări defectuoase în aplicarea acestuia în legătură cu spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale şi evaziunea fiscală, precum şi competenţele, componenţa şi mandatul comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 166L din 2016

Decizia 1022/17-iun-2016 de abrogare a Deciziei 2010/401/UE privind existenţa unui deficit excesiv în Cipru

publicat in Jurnalul Oficial 166L din 2016

Decizia 1023/17-iun-2016 de abrogare a Deciziei 2010/289/UE privind existenţa unui deficit excesiv în Slovenia

publicat in Jurnalul Oficial 166L din 2016