Rasfoire documente

Regulamentul 1004/22-iun-2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 165L din 2016

Regulamentul 1005/22-iun-2016 de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), în ceea ce priveşte fibrele de azbest (crisotil)

publicat in Jurnalul Oficial 165L din 2016

Regulamentul 1006/22-iun-2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 255/2010 în ceea ce priveşte dispoziţiile OACI menţionate la articolul 3 alineatul (1)

publicat in Jurnalul Oficial 165L din 2016

Regulamentul 1007/22-iun-2016 privind autorizarea clorurii de amoniu ca aditiv pentru hrana rumegătoarelor, cu excepţia mieilor pentru îngrăşat, a pisicilor şi a câinilor (titularul autorizaţiei: Latochema Co. Ltd)

publicat in Jurnalul Oficial 165L din 2016

Regulamentul 1008/22-iun-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 165L din 2016

Regulamentul 1009/22-iun-2016 de stabilire a cantităţilor care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 ianuarie 2017-30 iunie 2017 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 2535/2001 în sectorul laptelui şi al produselor lactate

publicat in Jurnalul Oficial 165L din 2016

Decizia 1010/21-iun-2016 privind gradul de adecvare a autorităţilor competente din anumite ţări şi teritorii terţe în temeiul Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 165L din 2016