Rasfoire documente

Regulamentul 996/16-iun-2016 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 164L din 2016

Regulamentul 998/21-iun-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 164L din 2016

Regulamentul 999/21-iun-2016 de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să fie aplicat cantităţilor care fac obiectul cererilor de drepturi de import introduse în perioada 1 iulie 2016-30 iunie 2017 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul de punere în aplicare (CE) nr. 431/2008 pentru carnea de animale din specia bovine, congelată

publicat in Jurnalul Oficial 164L din 2016

Decizia 1000/17-iun-2016 de abrogare a Deciziei 2009/416/CE privind existenţa unui deficit excesiv în Irlanda

publicat in Jurnalul Oficial 164L din 2016

Decizia 1001/20-iun-2016 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Consiliului de asociere UE-America Centrală în legătură cu notele explicative la articolul 15 din anexa II la Acordul de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi America Centrală, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 164L din 2016

Regulamentul 997/21-iun-2016 privind autorizarea endo-1,4-beta-xilanazei EC 3.2.1.8 produse de Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) şi a endo-1,3(4)-beta-glucanazei EC 3.2.1.6 produse de Trichoderma reesei (ATCC SD 2106) ca aditiv destinat hranei pentru animale pentru scroafele care alăptează şi pentru speciile minore de porcine [titularul autorizaţiei: Danisco (UK) Ltd., care îşi desfăşoară activitatea comercială sub denumirea Danisco Animal Nutrition şi este reprezentată de Genencor International B.V]

publicat in Jurnalul Oficial 164L din 2016