Rasfoire documente

Regulamentul 983/20-iun-2016 de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 234/2004 de impunere a unor măsuri restrictive împotriva Liberiei

publicat in Jurnalul Oficial 162L din 2016

Regulamentul 984/07-iun-2016 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Krupnioki slaskie (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 162L din 2016

Regulamentul 985/07-iun-2016 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Agneau de Pauillac (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 162L din 2016

Regulamentul 986/13-iun-2016 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [ (Glyko Triantafyllo Agrou) (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 162L din 2016

Regulamentul 987/20-iun-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 162L din 2016

Regulamentul 988/20-iun-2016 de stabilire a cantităţilor care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 octombrie-31 decembrie 2016 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 442/2009 în sectorul cărnii de porc

publicat in Jurnalul Oficial 162L din 2016

Decizia 989/08-iun-2016 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cerere din partea Franţei-EGF/2015/010 FR/MoryGlobal)

publicat in Jurnalul Oficial 162L din 2016

Decizia 990/08-iun-2016 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cerere din partea Greciei-EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa)

publicat in Jurnalul Oficial 162L din 2016

Decizia 991/09-iun-2016 de numire a unui supleant, propus de Regatul Spaniei, în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 162L din 2016

Decizia 992/16-iun-2016 de modificare, în ceea ce priveşte Sri Lanka, a Deciziei de punere în aplicare 2014/170/UE de stabilire a unei liste a ţărilor terţe necooperante în ceea ce priveşte combaterea activităţilor de pescuit INN în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1005/2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea şi eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat

publicat in Jurnalul Oficial 162L din 2016

Decizia 993/20-iun-2016 de modificare a Deciziei (PESC) 2015/778 privind o operaţie militară a Uniunii Europene în zona central-sudică a Mării Mediterane (EUNAVFOR MED operaţia SOPHIA)

publicat in Jurnalul Oficial 162L din 2016

Decizia 994/20-iun-2016 de abrogare a Poziţiei comune 2008/109/PESC privind măsuri restrictive împotriva Liberiei

publicat in Jurnalul Oficial 162L din 2016

Decizia 995/26-oct-2015 privind ajutorul de stat SA.24571-2009/C (ex C 1/09, ex NN 69/08) acordat de Ungaria în favoarea MOL Nyrt.

publicat in Jurnalul Oficial 162L din 2016