Rasfoire documente

Decizia 981/16-iun-2016 de numire a unui membru în cadrul Curţii de Conturi

publicat in Jurnalul Oficial 161L din 2016

Regulamentul 974/17-iun-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 161L din 2016

Regulamentul 975/17-iun-2016 de stabilire a cantităţilor care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 octombrie - 31 decembrie 2016 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 539/2007 în sectorul ouălor şi al ovalbuminelor

publicat in Jurnalul Oficial 161L din 2016

Decizia 982/17-iun-2016 de modificare a Deciziei 2014/386/PESC privind măsuri restrictive ca răspuns la anexarea ilegală a Crimeei şi a Sevastopolului

publicat in Jurnalul Oficial 161L din 2016

Informare din 18-iun-2016 privind semnarea Protocolului la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Libaneză, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 161L din 2016

Informare din 18-iun-2016 privind intrarea în vigoare a Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 161L din 2016

Decizia 971/17-iun-2016 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a unui acord sub forma unei declaraţii privind extinderea comerţului cu produse ale tehnologiei informaţiei (ATI)

publicat in Jurnalul Oficial 161L din 2016

Declaratie din 18-iun-2016 privind extinderea comerţului cu produse ale tehnologiei informaţiei

publicat in Jurnalul Oficial 161L din 2016

Regulamentul 972/17-iun-2016 privind autorizarea L-argininei produse de Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP ca aditiv furajer pentru hrana tuturor speciilor de animale

publicat in Jurnalul Oficial 161L din 2016

Regulamentul 976/17-iun-2016 de stabilire a cantităţilor care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 octombrie - 31 decembrie 2016 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 536/2007 pentru carnea de pasăre originară din Statele Unite ale Americii

publicat in Jurnalul Oficial 161L din 2016

Regulamentul 977/17-iun-2016 de stabilire a cantităţilor care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 octombrie - 31 decembrie 2016 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2077 pentru ouăle, produsele din ouă şi albuminele originare din Ucraina

publicat in Jurnalul Oficial 161L din 2016

Regulamentul 978/17-iun-2016 de stabilire a cantităţilor care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 octombrie - 31 decembrie 2016 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 1384/2007 în sectorul cărnii de pasăre originare din Israel

publicat in Jurnalul Oficial 161L din 2016

Decizia 979/20-mai-2016 privind aderarea Croaţiei la Convenţia elaborată în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, cu privire la asistenţa reciprocă şi cooperarea între administraţiile vamale

publicat in Jurnalul Oficial 161L din 2016

Decizia 980/14-iun-2016 de numire a cinci membri şi a şase supleanţi propuşi de Republica Bulgaria în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 161L din 2016

Rectificare din 18-iun-2016 la Regulamentul (UE) nr. 748/2012 al Comisiei din 3 august 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare privind certificarea pentru navigabilitate şi mediu a aeronavelor si a produselor, pieselor şi echipamentelor aferente, precum şi certificarea organizaţiilor de proiectare şi producţie

publicat in Jurnalul Oficial 161L din 2016

Informare din 18-iun-2016 privind intrarea în vigoare a Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 161L din 2016

Regulamentul 973/17-iun-2016 privind autorizarea bislizinatului de zinc ca aditiv furajer în hrana tuturor speciilor de animale

publicat in Jurnalul Oficial 161L din 2016