Rasfoire documente

Regulamentul 957/09-mar-2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare referitoare la modalităţile, sistemele şi procedurile adecvate, precum şi modelele de notificare care trebuie utilizate pentru prevenirea, detectarea şi raportarea practicilor abuzive sau a ordinelor ori a tranzacţiilor suspecte

publicat in Jurnalul Oficial 160L din 2016

Regulamentul 961/26-mai-2016 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Conwy Mussels (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 160L din 2016

Regulamentul 962/16-iun-2016 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare în ceea ce priveşte formatele, machetele şi definiţiile uniforme pentru identificarea şi transmiterea de informaţii de către autorităţile competente şi autorităţile de rezoluţie către Autoritatea Bancară Europeană în conformitate cu Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 160L din 2016

Regulamentul 963/16-iun-2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 474/2006 în ceea ce priveşte lista transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicţii de exploatare pe teritoriul Uniunii

publicat in Jurnalul Oficial 160L din 2016

Regulamentul 964/16-iun-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 160L din 2016

Regulamentul 965/16-iun-2016 de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să fie aplicat cantităţilor care fac obiectul cererilor de licenţe de import depuse în perioada 1-7 iunie 2016 şi de stabilire a cantităţilor care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 octombrie-31 decembrie 2016 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 533/2007 în sectorul cărnii de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 160L din 2016

Regulamentul 966/16-iun-2016 de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să fie aplicat cantităţilor care fac obiectul cererilor de licenţe de import depuse în perioada 1-7 iunie 2016 şi de stabilire a cantităţilor care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 octombrie-31 decembrie 2016 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 1385/2007 în sectorul cărnii de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 160L din 2016

Regulamentul 967/16-iun-2016 de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să fie aplicat cantităţilor care fac obiectul cererilor de licenţe de import depuse în perioada 1-7 iunie 2016 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2078 pentru carnea de pasăre originară din Ucraina

publicat in Jurnalul Oficial 160L din 2016

Decizia 968/06-iun-2016 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE cu privire la o modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE referitor la cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăţi (Programul ISA2)

publicat in Jurnalul Oficial 160L din 2016

Decizia 969/15-iun-2016 de stabilire a unor cerinţe standard de raportare pentru programele naţionale cofinanţate de Uniune de eradicare, control şi supraveghere a bolilor animalelor şi a zoonozelor, precum şi de abrogare a Deciziei de punere în aplicare 2014/288/UE

publicat in Jurnalul Oficial 160L din 2016

Regulamentul 959/17-mai-2016 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare pentru activităţile de sondare a pieţei cu privire la sistemele şi la modelele de notificare care trebuie utilizate de către participanţii la piaţă care divulgă informaţii, precum şi la formatul evidenţelor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 160L din 2016

Regulamentul 960/17-mai-2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare pentru modalităţi, sisteme şi proceduri adecvate destinate participanţilor la piaţă care divulgă informaţii atunci când desfăşoară activităţi de sondare a pieţei

publicat in Jurnalul Oficial 160L din 2016

Regulamentul 958/09-mar-2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare care stabilesc modalităţile tehnice pentru prezentarea în mod obiectiv a recomandărilor de investiţii sau a altor informaţii prin care se recomandă sau se sugerează o strategie de investiţii şi pentru divulgarea anumitor interese sau pentru a indica existenţa unor conflicte de interese

publicat in Jurnalul Oficial 160L din 2016