Rasfoire documente

Regulamentul 907/09-iun-2016 de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 174/2005 de impunere a anumitor restricţii privind acordarea asistenţei pentru activităţi cu caracter militar în Coasta de Fildeş şi a Regulamentului (CE) nr. 560/2005 de impunere a anumitor măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane şi entităţi având în vedere situaţia din Coasta de Fildeş

publicat in Jurnalul Oficial 153L din 2016

Regulamentul 908/26-feb-2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului prin stabilirea de standarde tehnice de reglementare în ceea ce priveşte criteriile, procedura şi cerinţele pentru stabilirea unei practici de piaţă acceptate, precum şi cerinţele pentru menţinerea sa, încetarea sa sau modificarea condiţiilor privind acceptarea sa

publicat in Jurnalul Oficial 153L din 2016

Regulamentul 909/01-mar-2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare pentru conţinutul notificărilor care trebuie transmise autorităţilor competente şi compilarea, publicarea şi actualizarea listei notificărilor

publicat in Jurnalul Oficial 153L din 2016

Regulamentul 910/09-iun-2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1235/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte regimul de import al produselor ecologice din ţări terţe

publicat in Jurnalul Oficial 153L din 2016

Regulamentul 911/09-iun-2016 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare referitoare la forma şi conţinutul descrierii aferente acordurilor de sprijin financiar intragrup în conformitate cu Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a unui cadru pentru redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii

publicat in Jurnalul Oficial 153L din 2016

Regulamentul 912/09-iun-2016 de rectificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2014 privind specificaţia tehnică de interoperabilitate referitoare la ''siguranţa în tunelurile feroviare'' a sistemului feroviar din Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 153L din 2016

Regulamentul 913/09-iun-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 153L din 2016

Regulamentul 914/09-iun-2016 privind preţul maxim de achiziţie pentru laptele praf degresat pentru prima invitaţie separată de participare la licitaţie în cadrul procedurii de licitaţie deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/826

publicat in Jurnalul Oficial 153L din 2016

Decizia 915/30-mai-2016 privind poziţia care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în ceea ce priveşte un instrument internaţional care urmează să fie elaborat în cadrul organelor OACI şi care vizează punerea în aplicare, începând cu 2020, a unei măsuri unice globale bazate pe piaţă pentru emisiile generate de aviaţia internaţională

publicat in Jurnalul Oficial 153L din 2016

Decizia 916/06-iun-2016 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE, cu privire la o modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE referitor la cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăţi (linia bugetară 02 03 01)

publicat in Jurnalul Oficial 153L din 2016

Decizia (PESC) 2016/917/09-iun-2016 de abrogare a Deciziei 2010/656/PESC de reînnoire a măsurilor restrictive impuse împotriva Cote d'Ivoire

publicat in Jurnalul Oficial 153L din 2016

Rectificare din 10-iun-2016 la Regulamentul (UE) nr. 944/2013 al Comisiei din 2 octombrie 2013 de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic şi ştiinţific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor

publicat in Jurnalul Oficial 153L din 2016