Rasfoire documente

Regulamentul 899/08-iun-2016 privind autorizarea 6-fitazei produse de Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) ca aditiv destinat hranei tuturor speciilor de păsări de curte şi de porcine (altele decât purceii neînţărcaţi) [titularul autorizaţiei: Danisco (UK) Ltd., care îşi desfăşoară activitatea comercială sub denumirea Danisco Animal Nutrition şi este reprezentată de Genencor International B.V]

publicat in Jurnalul Oficial 152L din 2016

Regulamentul 895/08-iun-2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2008 în ceea ce priveşte numele titularului autorizaţiei unui preparat de Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) şi Lactobacillus farciminis (CNCM-I- 3699)

publicat in Jurnalul Oficial 152L din 2016

Regulamentul 896/08-iun-2016 privind autorizarea tartraţilor de sodiu şi fier ca aditivi furajeri în hrana tuturor speciilor de animale

publicat in Jurnalul Oficial 152L din 2016

Regulamentul 897/08-iun-2016 privind autorizarea unui preparat de Bacillus subtilis (C-3102) (DSM 15544) ca aditiv destinat hranei pentru găini ouătoare şi peşti ornamentali (titularul autorizaţiei: Asahi Calpis Wellness Co. Ltd.) şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1444/2006, (UE) nr. 333/2010 şi (UE) nr. 184/2011 în ceea ce priveşte titularul autorizaţiei

publicat in Jurnalul Oficial 152L din 2016

Regulamentul 898/08-iun-2016 privind autorizarea unui preparat de Bacillus licheniformis (ATCC 53757) şi proteaza sa (EC 3.4.21.19) ca aditiv pentru hrana puilor pentru îngrăşare, a puicuţelor pentru ouat şi a speciilor minore de păsări de curte pentru îngrăşare şi pentru ouat şi a păsărilor ornamentale (titularul autorizaţiei: Novus Europe S.A./N.V.)

publicat in Jurnalul Oficial 152L din 2016

Regulamentul 901/08-iun-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 152L din 2016

Decizia 902/30-mai-2016 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru sistemele comune de tratare/gestionare a apelor reziduale şi a gazelor reziduale în sectorul chimic, în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 152L din 2016

Decizia 903/08-iun-2016 în temeiul articolului 3 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind o cuvertură pentru cai impregnată cu permetrin şi utilizată în scop de control al insectelor agasante din mediul cailor

publicat in Jurnalul Oficial 152L din 2016

Decizia 904/08-iun-2016 în temeiul articolului 3 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului, privind produsele care conţin izopropanol utilizate pentru dezinfecţia mâinilor

publicat in Jurnalul Oficial 152L din 2016

Decizia 110/15/COL/08-apr-2015 prin care se declară incompatibile ajutoarele suplimentare în valoare de 16 milioane NOK acordate de Innovation Norway în favoarea Finnfjord AS (Norvegia) [2016/905]

publicat in Jurnalul Oficial 152L din 2016

Decizia 357/15/COL/23-sep-2015 de încheiere a procedurii oficiale de investigare privind ajutorul de stat acordat în favoarea societăţii Sandefjord Fotball AS (Norvegia) [2016/906]

publicat in Jurnalul Oficial 152L din 2016

Regulamentul 900/08-iun-2016 privind autorizarea acidului benzoic ca aditiv pentru hrana scroafelor (titularul autorizaţiei: DSM Nutritional Products Ltd)

publicat in Jurnalul Oficial 152L din 2016