Rasfoire documente

Regulamentul 891/06-iun-2016 de modificare a Regulamentului (UE) 2016/72 în ceea ce priveşte anumite posibilităţi de pescuit

publicat in Jurnalul Oficial 151L din 2016

Regulamentul 892/07-iun-2016 privind prelungirea perioadelor de tranziţie referitoare la cerinţele de fonduri proprii pentru expunerile faţă de o contraparte centrală prevăzute în Regulamentele (UE) nr. 575/2013 şi (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European şi ale Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 151L din 2016

Regulamentul 893/07-iun-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 151L din 2016

Decizia 894/12-mai-2016 de formulare a unei recomandări cu privire la controlul temporar la frontierele interne în circumstanţe excepţionale care periclitează funcţionarea generală a spaţiului Schengen

publicat in Jurnalul Oficial 151L din 2016

Rectificare din 08-iun-2016 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/780 al Comisiei din 19 mai 2016 de modificare a Regulamentului (CE) 329/2007 al Consiliului privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

publicat in Jurnalul Oficial 151L din 2016

Rectificare din 08-iun-2016 la Decizia 2013/183/PESC a Consiliului din 22 aprilie 2013 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene şi de abrogare a Deciziei 2010/800/PESC

publicat in Jurnalul Oficial 151L din 2016