Rasfoire documente

Regulamentul 854/30-mai-2016 de autorizare a anumitor menţiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire şi la dezvoltarea şi sănătatea copiilor, precum şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 432/2012

publicat in Jurnalul Oficial 142L din 2016

Regulamentul 855/30-mai-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 142L din 2016

Decizia (Euratom) 2016/852/12-mai-2016 de aprobare a încheierii, de către Comisia Europeană, în numele Comunităţii Europene a Energiei Atomice, a unui protocol la Acordul de parteneriat şi cooperare de instituire a unui parteneriat între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Turkmenistan, pe de altă parte, pentru a lua în considerare aderarea Republicii Bulgaria, a Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Croaţia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Ungariei, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a României, a Republicii Slovenia şi a Republicii Slovace la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 142L din 2016

Decizia 853/12-mai-2016 privind semnarea, în numele Uniunii Europene şi al statelor membre ale acesteia, a unui protocol la Acordul de parteneriat şi cooperare de instituire a unui parteneriat între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Turkmenistan, pe de altă parte, pentru a lua în considerare aderarea Republicii Bulgaria, a Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Croaţia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Ungariei, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a României, a Republicii Slovenia şi a Republicii Slovace la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 142L din 2016

Directiva 856/25-mai-2016 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în ceea ce priveşte durata obligaţiei de respectare a cotei standard minime

publicat in Jurnalul Oficial 142L din 2016

Decizia 857/27-mai-2016 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre, în ceea ce priveşte rubricile pentru Letonia

publicat in Jurnalul Oficial 142L din 2016

Decizia 1/28-apr-2016 A COMISIEI MIXTE UE-AELS PRIVIND TRANZITUL COMUN de modificare a Convenţiei din 20 mai 1987 privind regimul de tranzit comun [2016/858]

publicat in Jurnalul Oficial 142L din 2016