Rasfoire documente

Protocol Aditional din 03-mai-2016 la Acordul între Comunitatea Economică Europeană şi Regatul Norvegiei

publicat in Jurnalul Oficial 141L din 2016

Decizia 838/23-mai-2016 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de asociere între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 141L din 2016

Decizia 837/21-apr-2016 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, şi aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului între Uniunea Europeană, Islanda, Principatul Liechtenstein şi Regatul Norvegiei cu privire la un mecanism financiar al SEE pentru perioada 2014-2021, a Acordului între Regatul Norvegiei şi Uniunea Europeană cu privire la un mecanism financiar norvegian pentru perioada 2014-2021, a Protocolului adiţional la Acordul între Comunitatea Economică Europeană şi Regatul Norvegiei şi a Protocolului adiţional la Acordul între Comunitatea Economică Europeană şi Islanda

publicat in Jurnalul Oficial 141L din 2016

Acord din 03-mai-2016 între Uniunea Europeană, Islanda, Principatul Liechtenstein şi Regatul Norvegiei cu privire la un mecanism financiar al SEE pentru perioada 2014-2021

publicat in Jurnalul Oficial 141L din 2016

Acord din 03-mai-2016 între Regatul Norvegiei şi Uniunea Europeană cu privire la un mecanism financiar norvegian pentru perioada 2014-2021

publicat in Jurnalul Oficial 141L din 2016

Protocol Aditional din 03-mai-2016 la Acordul între Comunitatea Economică Europeană şi Republica Islanda

publicat in Jurnalul Oficial 141L din 2016

Decizia 839/23-mai-2016 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de asociere între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 141L din 2016

Regulamentul 840/27-mai-2016 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Siria

publicat in Jurnalul Oficial 141L din 2016

Regulamentul 842/27-mai-2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 167/2008 în ceea ce priveşte numele titularului autorizaţiei şi denumirea comercială a unui coccidiostatic

publicat in Jurnalul Oficial 141L din 2016

Regulamentul 843/27-mai-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 141L din 2016

Decizia 845/23-mai-2016 privind poziţia care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului mixt instituit prin Acordul-cadru dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Coreea, pe de altă parte, în legătură cu adoptarea regulamentului de procedură al Comitetului mixt, precum şi cu instituirea unor grupuri de lucru specializate şi adoptarea mandatului acestora

publicat in Jurnalul Oficial 141L din 2016

Decizia (UE, Euratom) 2016/846/24-mai-2016 privind numirea unor judecători în cadrul Tribunalului

publicat in Jurnalul Oficial 141L din 2016

Decizia (UE, Euratom) 2016/847/24-mai-2016 privind numirea unui judecător în cadrul Tribunalului

publicat in Jurnalul Oficial 141L din 2016

Decizia (UE, Euratom) 2016/848/25-mai-2016 de numire a unui membru, propus de Regatul Danemarcei, în cadrul Comitetului Economic şi Social European

publicat in Jurnalul Oficial 141L din 2016

Decizia (PESC) 2016/850/27-mai-2016 de modificare a Deciziei 2013/255/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei

publicat in Jurnalul Oficial 141L din 2016

Decizia 851/26-mai-2016 de modificare a anexei la Decizia 2009/719/CE în ceea ce priveşte autorizarea Croaţiei să îşi revizuiască programul anual de monitorizare a ESB

publicat in Jurnalul Oficial 141L din 2016

Directiva 844/27-mai-2016 de modificare a Directivei 2009/45/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind normele şi standardele de siguranţă pentru navele de pasageri

publicat in Jurnalul Oficial 141L din 2016

Regulamentul 841/27-mai-2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

publicat in Jurnalul Oficial 141L din 2016

Decizia (PESC) 2016/849/27-mai-2016 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene şi de abrogare a Deciziei 2013/183/PESC

publicat in Jurnalul Oficial 141L din 2016