Rasfoire documente

Regulamentul 85/25-ian-2016 de suspendare a depunerii cererilor de acordare a ajutorului pentru depozitarea privată a cărnii de porc, prevăzută de Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2334

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2016

Regulamentul 79/25-nov-2015 de modificare a anexei III la Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului de aplicare a unui sistem generalizat de preferinţe tarifare

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2016

Regulamentul 80/13-ian-2016 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate (Stafida Soultanina Kritis) (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2016

Regulamentul 81/19-ian-2016 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Cantuccini Toscani/Cantucci Toscani (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2016

Regulamentul 82/19-ian-2016 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Asparago di Cantello (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2016

Regulamentul 83/19-ian-2016 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Granada Mollar de Elche/Granada de Elche (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2016

Regulamentul 84/20-ian-2016 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Ternera de Aliste (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2016

Regulamentul 86/25-ian-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2016

Decizia 87/22-ian-2016 privind retragerea de pe piaţă a produselor existente derivate din MON 863 (MON-00863-5) şi de abrogare a Deciziilor 2010/139/UE, 2010/140/UE, 2010/141/UE de autorizare a introducerii pe piaţă a produselor care conţin, constau în sau sunt produse din porumb modificat genetic MON863 x MON810 x NK603 (MON-00863-5 x MON-00810-6 x MON-00603-6), MON863 x MON810 (MON-00863-5 x MON-00810-6) şi MON863 x NK603 (MON-00863-5 x MON- 00603-6) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2016

Decizia 1/11-dec-2015 de adoptare a regulamentului său de procedură [2016/88]

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2016

Rectificare din 26-ian-2016 la Decizia nr. 1/2011 (2011/293/UE) a Consiliului de asociere UE-Maroc din 30 martie 2011 cu privire la modificarea anexei II la Protocolul 4 la Acordul euro-mediteraneean între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Regatul Maroc, pe de altă parte, care cuprinde lista prelucrărilor sau transformărilor care trebuie aplicate materialelor neoriginare pentru ca produsul transformat să poată dobândi caracterul de produs originar

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2016