Rasfoire documente

Decizia BCE/2016/9/26-apr-2016 de modificare a Deciziei BCE/2007/7 privind termenii şi condiţiile TARGET2-ECB ((UE) 2016/821)

publicat in Jurnalul Oficial 136L din 2016

Decizia 817/17-mai-2016 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute în Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană, pe de o parte, şi Guvernul Danemarcei şi Guvernul local al Groenlandei, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 136L din 2016

Regulamentul 818/17-mai-2016 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1030/2014 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare cu privire la modelele şi datele uniforme pentru publicarea valorilor utilizate în vederea identificării instituţiilor globale de importanţă sistemică în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 136L din 2016

Regulamentul 819/24-mai-2016 de modificare a Regulamentului (UE) 2016/44 al Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Libia şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 204/2011

publicat in Jurnalul Oficial 136L din 2016

Regulamentul 820/24-mai-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 136L din 2016

Rectificare din 25-mai-2016 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1039/2012 al Consiliului din 29 octombrie 2012 de instituire a unei taxe antidumping definitive şi de percepere definitivă a taxei provizorii instituite asupra importurilor de radiatoare din aluminiu originare din Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 136L din 2016