Rasfoire documente

Regulamentul 44/18-ian-2016 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Libia şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 204/2011

publicat in Jurnalul Oficial 12L din 2016

Regulamentul 45/18-ian-2016 de aprobare a unei modificări care nu este minoră din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul specialităţilor tradiţionale garantate [Prekmurska gibanica (STG)]

publicat in Jurnalul Oficial 12L din 2016

Regulamentul 46/18-ian-2016 de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte limitele maxime de reziduuri pentru oxadixil şi spinetoram din sau de pe anumite produse

publicat in Jurnalul Oficial 12L din 2016

Regulamentul 48/18-ian-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 12L din 2016

Decizia (PESC) 2016/49/07-ian-2016 privind numirea şefului misiunii Uniunii Europene de consiliere pentru reforma sectorului securităţii civile în Ucraina (EUAM Ucraina) (EUAM UKRAINE/1/2016)

publicat in Jurnalul Oficial 12L din 2016

Decizia (PESC) 2016/50/18-ian-2016 de modificare a Deciziei 2014/219/PESC privind misiunea PSAC a Uniunii Europene în Mali (EUCAP Sahel Mali)

publicat in Jurnalul Oficial 12L din 2016

Decizia (PESC) 2016/51/18-ian-2016 în sprijinul Convenţiei privind armele biologice şi toxice (BTWC) în cadrul punerii în aplicare a Strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă

publicat in Jurnalul Oficial 12L din 2016

Regulamentul 47/18-ian-2016 de modificare pentru a 241-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu reţeaua Al-Qaida

publicat in Jurnalul Oficial 12L din 2016