Rasfoire documente

Regulamentul 758/04-feb-2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului cu privire la adaptarea anexei III

publicat in Jurnalul Oficial 126L din 2016

Regulamentul 759/28-apr-2016 de stabilire a listelor ţărilor terţe, ale părţilor ţărilor terţe şi ale teritoriilor din care statele membre trebuie să autorizeze introducerea în Uniune a anumitor produse de origine animală destinate consumului uman, de stabilire a cerinţelor de certificare, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2074/2005 şi de abrogare a Deciziei 2003/812/CE

publicat in Jurnalul Oficial 126L din 2016

Regulamentul 757/03-feb-2016 de stabilire a operaţiunilor legate de aplicarea reglementărilor agricole, pentru care trebuie introduse informaţii în Sistemul de informare vamală

publicat in Jurnalul Oficial 126L din 2016

Regulamentul 760/13-mai-2016 privind măsurile excepţionale de sprijin pentru sectorul ouălor şi cărnii de pasăre în Italia

publicat in Jurnalul Oficial 126L din 2016

Regulamentul 761/13-mai-2016 de derogare de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 în ceea ce priveşte data finală pentru depunerea cererii unice, a cererilor de ajutor sau a cererilor de plată, data finală pentru notificarea modificărilor aduse cererii unice sau cererii de plată şi data finală pentru cererile de alocare a drepturilor la plată sau de creştere a valorii drepturilor la plată în cadrul schemei de plată de bază pentru anul 2016

publicat in Jurnalul Oficial 126L din 2016

Regulamentul 762/13-mai-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 126L din 2016

Decizia 763/13-mai-2016 de stabilire a poziţiei care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului privind achiziţiile publice, cu privire la proiectul de decizie privind procedurile de arbitraj în temeiul articolului XIX alineatul (8) din Acordul revizuit privind achiziţiile publice

publicat in Jurnalul Oficial 126L din 2016

Decizia 764/12-mai-2016 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/789 privind măsuri de prevenire a introducerii în Uniune şi a răspândirii în interiorul acesteia a Xylella fastidiosa (Wells et al.)

publicat in Jurnalul Oficial 126L din 2016

Rectificare din 14-mai-2016 la Directiva 2004/80/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind despăgubirea victimelor infracţionalităţii

publicat in Jurnalul Oficial 126L din 2016