Rasfoire documente

Decizia 715/11-mai-2016 de stabilire a unor măsuri privind anumite fructe originare din anumite ţări terţe în vederea împiedicării introducerii şi răspândirii în Uniune a organismului dăunător Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2016

Regulamentul 709/26-ian-2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare care precizează condiţiile de aplicare a derogărilor referitoare la monedele cu constrângeri privind disponibilitatea activelor lichide

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2016

Regulamentul 710/12-mai-2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 37/2010 în ceea ce priveşte substanţa ''carbonat de cupru''

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2016

Regulamentul 711/12-mai-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2016

Decizia (PESC) 2016/712/12-mai-2016 de modificare a Deciziei 2014/486/PESC privind misiunea Uniunii Europene pentru reforma sectorului securităţii civile în Ucraina (EUAM Ucraina)

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2016

Decizia (PESC) 2016/713/12-mai-2016 de modificare a Acţiunii comune 2008/851/PESC privind operaţia militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuţii la descurajarea, prevenirea şi reprimarea actelor de piraterie şi de jaf armat din largul coastelor Somaliei

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2016

Decizia 714/11-mai-2016 privind extinderea măsurilor luate de Ţările de Jos privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide VectoBacWG şi Aqua-K-Othrine în conformitate cu articolul 55 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2016

Decizia 716/11-mai-2016 de abrogare a Deciziei de punere în aplicare 2012/733/UE de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 492/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului cu privire la compensarea ofertelor şi a cererilor de locuri de muncă şi reinstituirea EURES

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2016