Rasfoire documente

Actul din 30-apr-2016 Comunicare privind aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de parteneriat şi cooperare consolidat dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Kazahstan, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 116L din 2016

Informare din 30-apr-2016 cu privire la intrarea în vigoare a Protocolului la Acordul de parteneriat şi cooperare de instituire a unui parteneriat între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Federaţia Rusă, pe de altă parte, pentru a se ţine seama de aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 116L din 2016

Regulamentul 672/29-apr-2016 de aprobare a acidului peracetic ca substanţă activă existentă, destinată utilizării în produsele biocide pentru tipurile de produs 1, 2, 3, 4, 5 şi 6

publicat in Jurnalul Oficial 116L din 2016

Regulamentul 673/29-apr-2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul

publicat in Jurnalul Oficial 116L din 2016

Regulamentul 674/29-apr-2016 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 în ceea ce priveşte nivelurile de declanşare a taxelor suplimentare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 116L din 2016

Regulamentul 675/29-apr-2016 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1519 de instituire a unor taxe compensatorii definitive la importurile de biomotorină originare din Statele Unite ale Americii în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 18 din Regulamentul (CE) nr. 597/2009 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 116L din 2016

Rectificare din 30-apr-2016 la Decizia (PESC) 2016/446 a Consiliului din 23 martie 2016 de modificare şi de prelungire a Deciziei 2013/34/PESC a Consiliului privind o misiune militară a Uniunii Europene pentru a contribui la instruirea forţelor armate maliene (EUTM Mali)

publicat in Jurnalul Oficial 116L din 2016

Regulamentul 676/29-apr-2016 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1518 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de biomotorină originare din Statele Unite ale Americii în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 116L din 2016

Regulamentul 677/29-apr-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 116L din 2016

Rectificare din 30-apr-2016 la Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare şi de înregistrare a animalelor din speciile ovină şi caprină şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 şi a Directivelor 92/102/CEE şi 64/432/CEE

publicat in Jurnalul Oficial 116L din 2016

Decizia 678/29-apr-2016 adoptată în temeiul articolului 3 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind un produs compus din flori de levănţică uscate conţinute într-un săculeţ, introdus pe piaţă ca repelent pentru molii

publicat in Jurnalul Oficial 116L din 2016