Rasfoire documente

Informare din 29-apr-2016 cu privire la intrarea în vigoare a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Republica Trinidad şi Tobago privind exonerarea de obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere

publicat in Jurnalul Oficial 115L din 2016

Regulamentul 667/27-apr-2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2368/2002 al Consiliului de punere în aplicare a sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley privind comerţul internaţional cu diamante brute

publicat in Jurnalul Oficial 115L din 2016

Regulamentul 668/27-apr-2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce priveşte stabilirea preţurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre şi în cel al ouălor, precum şi pentru ovalbumină

publicat in Jurnalul Oficial 115L din 2016

Regulamentul 669/28-apr-2016 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 în ceea ce priveşte modificarea şi conţinutul programelor de dezvoltare rurală, publicitatea pentru aceste programe şi ratele de conversie în unităţi vită mare

publicat in Jurnalul Oficial 115L din 2016

Regulamentul 665/26-apr-2016 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 115L din 2016

Regulamentul 671/28-apr-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 115L din 2016

Regulamentul 662/01-apr-2016 privind un program de control multianual şi coordonat al Uniunii pentru 2017, 2018 şi 2019 de asigurare a respectării limitelor maxime de reziduuri de pesticide şi de evaluare a expunerii consumatorilor la reziduurile de pesticide din şi de pe alimentele de origine vegetală şi animală

publicat in Jurnalul Oficial 115L din 2016

Regulamentul 663/26-apr-2016 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 115L din 2016

Regulamentul 664/26-apr-2016 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 115L din 2016

Regulamentul 666/26-apr-2016 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 115L din 2016

Regulamentul 670/28-apr-2016 de introducere a unei supravegheri prealabile la nivelul Uniunii a importurilor de anumite produse siderurgice originare din anumite ţări terţe

publicat in Jurnalul Oficial 115L din 2016