Rasfoire documente

Regulamentul 655/15-apr-2016 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Saucisson de l'Ardeche (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 114L din 2016

Regulamentul 656/18-apr-2016 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Patata del Fucino (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 114L din 2016

Regulamentul 657/27-apr-2016 de înregistrare a unei denumiri în Registrul specialităţilor tradiţionale garantate [Lietuviskas skilandis (STG)]

publicat in Jurnalul Oficial 114L din 2016

Regulamentul 658/27-apr-2016 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Levicky slad (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 114L din 2016

Regulamentul 659/27-apr-2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007 al Consiliului privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

publicat in Jurnalul Oficial 114L din 2016

Regulamentul 660/27-apr-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 114L din 2016

Decizia BCE/2016/7/15-apr-2016 privind valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere pentru 2016 ((UE) 2016/661)

publicat in Jurnalul Oficial 114L din 2016

Regulamentul 654/26-feb-2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 673/2005 al Consiliului de instituire de drepturi vamale suplimentare la importurile anumitor produse originare din Statele Unite ale Americii

publicat in Jurnalul Oficial 114L din 2016