Rasfoire documente

Decizia 618/13-apr-2016 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cerere din partea Suediei - EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks)

publicat in Jurnalul Oficial 105L din 2016

Decizia 619/13-apr-2016 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (EGF/2016/000 TA 2016 - Asistenţă tehnică la iniţiativa Comisiei)

publicat in Jurnalul Oficial 105L din 2016

Decizia ((PESC) 2016/612/23-mar-2016 privind semnarea şi încheierea Acordului de participare între Uniunea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind participarea Confederaţiei Elveţiene la misiunea PSAC a Uniunii Europene în Mali (EUCAP Sahel Mali)

publicat in Jurnalul Oficial 105L din 2016

Acord din 13-apr-2016 DE PARTICIPARE între Uniunea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind participarea Confederaţiei Elveţiene la misiunea PSAC a Uniunii Europene în Mali (EUCAP Sahel Mali)

publicat in Jurnalul Oficial 105L din 2016

Regulamentul 616/20-apr-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 105L din 2016

Regulamentul 617/20-apr-2016 de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să fie aplicat cantităţilor ce fac obiectul cererilor de licenţe de import introduse în perioada 1-7 aprilie 2016 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 341/2007 pentru usturoi

publicat in Jurnalul Oficial 105L din 2016

Regulamentul 613/19-apr-2016 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 105L din 2016

Regulamentul 614/19-apr-2016 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 105L din 2016

Regulamentul 615/19-apr-2016 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 105L din 2016