Rasfoire documente

Decizia (PESC) 2016/610/19-apr-2016 privind o misiune PSAC de instruire militară a Uniunii Europene în Republica Centrafricană (EUTM RCA)

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2016

Decizia (PESC) 2016/602/23-mar-2016 privind semnarea şi încheierea Acordului de participare dintre Uniunea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind participarea Confederaţiei Elveţiene la Misiunea Uniunii Europene de consiliere pentru reforma sectorului securităţii civile în Ucraina (EUAM Ucraina)

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2016

Acord din 13-apr-2016 DE PARTICIPARE între Uniunea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind participarea Confederaţiei Elveţiene la Misiunea Uniunii Europene de consiliere pentru reforma sectorului securităţii civile în Ucraina (EUAM Ucraina)

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2016

Regulamentul 603/18-apr-2016 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2016

Regulamentul 604/06-apr-2016 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Rosee des Pyrenees Catalanes (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2016

Regulamentul 605/19-apr-2016 privind deschiderea şi modul de gestionare a unui contingent tarifar temporar pentru uleiul de măsline originar din Tunisia şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1918/2006

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2016

Regulamentul 606/19-apr-2016 de închidere a procedurii de licitaţie pentru achiziţionarea de lapte praf degresat în cadrul intervenţiei publice, deschisă prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/482

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2016

Regulamentul 607/19-apr-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2016

Decizia (PESC) 2016/608/18-apr-2016 privind primirea temporară a anumitor palestinieni de către state membre ale Uniunii Europene

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2016

Decizia (PESC) 2016/609/18-apr-2016 de modificare a Deciziei 2010/413/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2016

Decizia 611/15-apr-2016 privind documentul de referinţă referitor la cele mai bune practici de management de mediu, indicatorii sectoriali de performanţă de mediu şi parametrii de excelenţă pentru sectorul turismului, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 privind participarea voluntară a organizaţiilor la un sistem comunitar de management de mediu şi audit (EMAS)

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2016