Rasfoire documente

Regulamentul 592/01-mar-2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare pentru obligaţia de compensare

publicat in Jurnalul Oficial 103L din 2016

Decizia 598/14-apr-2016 de autorizare a extinderii domeniului de utilizare al extractului lipidic din krillul antarctic (Euphausia superba) ca ingredient alimentar nou în temeiul Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 103L din 2016

Regulamentul 593/05-apr-2016 de aprobare a unei modificări care nu este minoră din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Olive de Nimes (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 103L din 2016

Decizia 599/15-apr-2016 privind coerenţa anumitor obiective incluse în planurile naţionale sau în planurile blocurilor funcţionale de spaţiu aerian revizuite, prezentate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, cu obiectivele de performanţă la nivelul Uniunii pentru cea de a doua perioadă de referinţă

publicat in Jurnalul Oficial 103L din 2016

Decizia 590/11-apr-2016 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de la Paris adoptat în temeiul Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice

publicat in Jurnalul Oficial 103L din 2016

Regulamentul 591/15-apr-2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1370/2013 privind măsuri pentru stabilirea anumitor ajutoare şi restituţii în legătură cu organizarea comună a pieţelor produselor agricole, în ceea ce priveşte limitele cantitative aplicabile pentru achiziţia de unt şi lapte praf degresat

publicat in Jurnalul Oficial 103L din 2016

Regulamentul 594/18-apr-2016 de stabilire a unui model pentru studiul structurat privind destinatarii finali ai programelor operaţionale de asistenţă alimentară şi/sau asistenţă materială de bază din cadrul Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane în temeiul Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 103L din 2016

Regulamentul 595/18-apr-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 103L din 2016

Decizia (PESC) 2016/596/18-apr-2016 de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Asia Centrală

publicat in Jurnalul Oficial 103L din 2016

Decizia (PESC) 2016/597/18-apr-2016 de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru procesul de pace din Orientul Mijlociu

publicat in Jurnalul Oficial 103L din 2016

Decizia 600/15-apr-2016 de modificare a Deciziei 2007/453/CE în ceea ce priveşte statutul privind ESB al României

publicat in Jurnalul Oficial 103L din 2016

Decizia 601/15-apr-2016 de modificare a Deciziei 2011/163/UE privind aprobarea planurilor prezentate de ţări terţe în conformitate cu articolul 29 din Directiva 96/23/CE a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 103L din 2016