Rasfoire documente

Decizia 581/11-apr-2016 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană şi Republica Orientală a Uruguayului în temeiul articolului XXIV alineatul (6) şi al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (GATT) 1994, referitor la modificarea concesiilor din lista de angajamente a Republicii Croaţia în cadrul procesului său de aderare la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 101L din 2016

Regulamentul 583/15-apr-2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1332/2011 de stabilire a unor cerinţe comune privind utilizarea spaţiului aerian şi a unor proceduri comune de operare pentru evitarea coliziunii în zbor

publicat in Jurnalul Oficial 101L din 2016

Regulamentul 584/15-apr-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 101L din 2016

Decizia 586/14-apr-2016 privind standardele tehnice pentru mecanismul de reumplere al ţigaretelor electronice

publicat in Jurnalul Oficial 101L din 2016

Rectificare din 16-apr-2016 la Regulamentul (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele tranzitorii pentru anumite dispoziţii din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaţionale, şi de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 101L din 2016

Directiva 585/12-feb-2016 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru plumb, cadmiu, crom hexavalent şi difenileteri polibromuraţi (PBDE) în piesele de schimb recuperate din dispozitivele medicale sau microscoapele electronice şi utilizate pentru repararea sau recondiţionarea acestora

publicat in Jurnalul Oficial 101L din 2016

Decizia 587/14-apr-2016 privind aprobarea tehnologiei utilizate pentru sistemul eficient de iluminat exterior cu diode luminescente ca tehnologie inovatoare care permite reducerea emisiilor de CO2 generate de autoturisme, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 101L din 2016

Regulamentul 582/15-apr-2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 333/2007 în ceea ce priveşte analiza arsenului anorganic, a plumbului şi a hidrocarburilor aromatice policiclice şi anumite criterii de performanţă referitoare la analiză

publicat in Jurnalul Oficial 101L din 2016

Decizia 588/14-apr-2016 privind aprobarea tehnologiei utilizate în alternatoare eficiente de 12 volţi ca tehnologie inovatoare care permite reducerea emisiilor de CO2 generate de autoturisme, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 101L din 2016