Rasfoire documente

Regulamentul 555/11-apr-2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 224/2014 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Republica Centrafricană

publicat in Jurnalul Oficial 96L din 2016

Regulamentul 556/11-apr-2016 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 359/2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entităţi şi organisme având în vedere situaţia din Iran

publicat in Jurnalul Oficial 96L din 2016

Regulamentul 557/07-apr-2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2368/2002 al Consiliului de punere în aplicare a sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley privind comerţul internaţional cu diamante brute

publicat in Jurnalul Oficial 96L din 2016

Regulamentul 560/11-apr-2016 de aprobare a substanţei de bază zer, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 96L din 2016

Regulamentul 562/11-apr-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 96L din 2016

Decizia (PESC) 2016/563/15-mar-2016 privind acceptarea contribuţiei Turciei la Misiunea Uniunii Europene de consiliere pentru reforma sectorului securităţii civile în Ucraina (EUAM Ucraina) (EUAM Ucraina/2/2016)

publicat in Jurnalul Oficial 96L din 2016

Decizia (PESC) 2016/564/11-apr-2016 de modificare a Deciziei 2013/798/PESC privind măsuri restrictive împotriva Republicii Centrafricane

publicat in Jurnalul Oficial 96L din 2016

Decizia (PESC) 2016/565/11-apr-2016 de modificare a Deciziei 2011/235/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane şi entităţi având în vedere situaţia din Iran

publicat in Jurnalul Oficial 96L din 2016

Decizia 566/11-apr-2016 de a instituire a Grupului de coordonare la nivel înalt pentru sistemul şi serviciile maritime digitale şi de abrogare a Deciziei 2009/584/CE

publicat in Jurnalul Oficial 96L din 2016

Regulamentul 561/11-apr-2016 de modificare a anexei IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 577/2013 în ceea ce priveşte modelul de certificat de sănătate animală pentru pisicile, câinii şi dihorii domestici deplasaţi într-un stat membru dintr-un teritoriu sau o ţară terţă în scopuri necomerciale

publicat in Jurnalul Oficial 96L din 2016

Regulamentul 559/11-apr-2016 de autorizare a acordurilor şi deciziilor privind planificarea producţiei în sectorul laptelui şi produselor lactate

publicat in Jurnalul Oficial 96L din 2016

Regulamentul 558/11-apr-2016 de autorizare a acordurilor şi deciziilor cooperativelor şi ale altor forme de organizaţii de producători din sectorul laptelui şi produselor lactate în ceea ce priveşte planificarea producţiei

publicat in Jurnalul Oficial 96L din 2016