Rasfoire documente

Regulamentul 548/08-apr-2016 de aprobare a substanţei de bază diamoniu fosfat, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 95L din 2016

Regulamentul 549/08-apr-2016 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce priveşte prelungirea perioadelor de aprobare a substanţelor active bentazon, cihalofop-butil, diquat, famoxadon, flumioxazin, DPX KE 459 (flupirsulfuron-metil), metalaxil-M, picolinafen, prosulfuron, pimetrozin, tiabendazol şi tifensulfuron-metil

publicat in Jurnalul Oficial 95L din 2016

Regulamentul 550/08-apr-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 95L din 2016

Decizia 551/23-mar-2016 de stabilire a poziţiei care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului mixt privind readmisia în ceea ce priveşte o decizie a Comitetului mixt privind readmisia referitoare la măsurile de punere în aplicare, de la 1 iunie 2016, a articolelor 4 şi 6 din Acordul dintre Uniunea Europeană şi Republica Turcia privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală

publicat in Jurnalul Oficial 95L din 2016

Decizia 552/05-apr-2016 de numire a unui membru, propus de Regatul Danemarcei, în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 95L din 2016

Decizia 553/05-apr-2016 de numire a cinci membri şi a patru supleanţi, propuşi de Republica Franceză, în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 95L din 2016

Decizia 554/05-apr-2016 de numire a nouă membri, propuşi de Republica Franceză, în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 95L din 2016

Rectificare din 09-apr-2016 la Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/417 a Comisiei din 17 martie 2016 de excludere de la finanţarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)

publicat in Jurnalul Oficial 95L din 2016

Rectificare din 09-apr-2016 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/322 al Comisiei din 10 februarie 2016 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituţiilor referitoare la cerinţa de acoperire a necesarului de lichiditate

publicat in Jurnalul Oficial 95L din 2016