Rasfoire documente

Regulamentul 522/17-dec-2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte o derogare aplicabilă anumitor organisme publice şi băncilor centrale din ţări terţe, indicatorii de manipulare a pieţei, pragurile de publicare, autoritatea competentă pentru notificările amânărilor, permisiunea de tranzacţionare în perioadele închise şi tipurile de tranzacţii efectuate de personalul de conducere care trebuie notificate

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2016

Regulamentul 523/10-mar-2016 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare referitoare la formatul şi modelul pentru notificarea şi publicarea tranzacţiilor efectuate de personalul de conducere în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2016

Regulamentul 524/30-mar-2016 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Miel de Liebana (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2016

Regulamentul 525/30-mar-2016 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Ternera de los Pirineos Catalanes/Vedella dels Pirineus Catalans/Vedell des Pyrenees Catalanes (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2016

Regulamentul 526/30-mar-2016 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Poljicki soparnik/PoljiCkizeljanik/Poljicki uljenjak (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2016

Regulamentul 527/04-apr-2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 454/2011 privind specificaţia tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul ''aplicaţii telematice pentru serviciile de călători'' al sistemului feroviar transeuropean

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2016

Regulamentul 528/04-apr-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2016

Decizia 529/31-mar-2016 de stabilire a contribuţiei financiare din partea Uniunii pentru cheltuielile suportate de Germania în 2007 pentru finanţarea măsurilor de urgenţă pentru combaterea bolii limbii albastre

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2016

Decizia 530/01-apr-2016 privind o măsură luată de Germania în conformitate cu Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, de interzicere a introducerii pe piaţă a unui tip de grup electrogen

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2016