Rasfoire documente

Informare din 30-mar-2016 privind intrarea în vigoare a Protocolului adiţional la Acordul privind comerţul, dezvoltarea şi cooperarea între Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Africa de Sud, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 79L din 2016

Regulamentul 451/16-dec-2015 de stabilire a principiilor şi a criteriilor generale pentru strategia de investiţii, precum şi a normelor pentru administrarea Fondului unic de rezoluţie

publicat in Jurnalul Oficial 79L din 2016

Regulamentul 452/29-mar-2016 de modificare a anexelor II şi III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte limitele maxime pentru reziduurile de captan, propiconazol şi spiroxamină din sau de pe anumite produse

publicat in Jurnalul Oficial 79L din 2016

Regulamentul 453/29-mar-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 79L din 2016

Decizia (UE, Euratom) 2016/454/22-mar-2016 de numire a trei judecători în cadrul Tribunalului Funcţiei Publice a Uniunii Europene

publicat in Jurnalul Oficial 79L din 2016

Decizia 455/22-mar-2016 de autorizare a deschiderii negocierilor în numele Uniunii Europene cu privire la elementele unui proiect de text al unui instrument internaţional cu caracter juridic obligatoriu în temeiul Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite privind dreptul mării cu privire la conservarea şi utilizarea durabilă a biodiversităţii marine în zonele din afara jurisdicţiei naţionale

publicat in Jurnalul Oficial 79L din 2016

Decizia BCE/2016/3/04-mar-2016 privind termenii şi condiţiile aplicabile investigaţiilor efectuate de Oficiul European Antifraudă în cadrul Băncii Centrale Europene în materie de prevenire a fraudei, corupţiei şi a oricăror alte activităţi ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene ((UE) 2016/456)

publicat in Jurnalul Oficial 79L din 2016

Decizia BCE/2016/5/16-mar-2016 privind eligibilitatea instrumentelor de natura datoriei tranzacţionabile emise sau garantate pe deplin de Republica Cipru ((UE) 2016/457)

publicat in Jurnalul Oficial 79L din 2016