Rasfoire documente

Decizia 414/10-mar-2016 de autorizare a Republicii Austria să semneze şi să ratifice şi a Maltei să adere la Convenţia de la Haga din 15 noiembrie 1965 privind notificarea şi comunicarea în străinătate a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau comercială, în interesul Uniunii Europene

publicat in Jurnalul Oficial 75L din 2016

Conventie din 15-nov-1965 privind notificarea şi comunicarea în străinătate a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau comercială

publicat in Jurnalul Oficial 75L din 2016

Regulamentul 416/21-mar-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 75L din 2016

Decizia 418/18-mar-2016 privind conformitatea ratelor unitare pentru 2016 aplicate zonelor tarifare în temeiul articolului 17 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013

publicat in Jurnalul Oficial 75L din 2016

Decizia 422/18-mar-2016 privind conformitatea ratelor unitare pentru 2015 aplicate zonelor tarifare în temeiul articolului 17 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013

publicat in Jurnalul Oficial 75L din 2016

Decizia 423/18-mar-2016 de autorizare a unor laboratoare din Egipt, Emiratele Arabe Unite şi Statele Unite ale Americii să efectueze teste serologice de control al eficacităţii vaccinurilor antirabice la câini, pisici şi dihori domestici

publicat in Jurnalul Oficial 75L din 2016

Rectificare din 22-mar-2016 la Regulamentul (UE) 2016/113 al Comisiei din 28 ianuarie 2016 de instituire a unei taxe antidumping provizorii asupra importurilor de bare din oţel cu rezistenţă ridicată la oboseală pentru beton armat originare din Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 75L din 2016

Decizia 417/17-mar-2016 de excludere de la finanţarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)

publicat in Jurnalul Oficial 75L din 2016

Regulamentul 415/21-mar-2016 de retragere a acceptării angajamentului pentru doi producători-exportatori şi de abrogare a Deciziei 2008/577/CE de acceptare a angajamentelor oferite în cadrul procedurii antidumping privind importurile de nitrat de amoniu originar din Rusia

publicat in Jurnalul Oficial 75L din 2016

Decizia 419/18-mar-2016 privind conformitatea ratelor unitare pentru 2016 aplicate zonelor tarifare în temeiul articolului 17 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013

publicat in Jurnalul Oficial 75L din 2016

Decizia 420/18-mar-2016 privind neconformitatea ratelor unitare pentru 2015 aplicate zonelor tarifare în temeiul articolului 17 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013

publicat in Jurnalul Oficial 75L din 2016

Decizia 421/18-mar-2016 privind neconformitatea ratelor unitare pentru 2015 şi 2016 aplicate zonei tarifare a Elveţiei în temeiul articolului 17 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013

publicat in Jurnalul Oficial 75L din 2016