Rasfoire documente

Decizia 413/18-mar-2016 de stabilire a poziţionării infrastructurii terestre a sistemului constituit în cadrul programului Galileo şi de prevedere a măsurilor necesare pentru a asigura funcţionarea acestuia, şi de abrogare a Deciziei de punere în aplicare 2012/117/UE

publicat in Jurnalul Oficial 74L din 2016

Decizia 412/17-mar-2016 de autorizare a statelor membre să prevadă o derogare temporară de la anumite dispoziţii ale Directivei 2000/29/CE în ceea ce priveşte lemnul de frasin originar din sau prelucrat în Canada

publicat in Jurnalul Oficial 74L din 2016

Decizia 402/15-ian-2016 privind semnarea şi încheierea Acordului dintre Consiliul de Miniştri al Republicii Albania şi Uniunea Europeană privind procedurile de securitate pentru schimbul şi protecţia informaţiilor clasificate

publicat in Jurnalul Oficial 74L din 2016

Acord din 03-mar-2016 între Consiliul de Miniştri al Republicii Albania şi Uniunea Europeană privind procedurile de securitate pentru schimbul şi protecţia informaţiilor clasificate

publicat in Jurnalul Oficial 74L din 2016

Regulamentul 403/18-mar-2016 de completare a Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte clasificarea încălcărilor grave ale normelor Uniunii, care pot determina pierderea de către un operator de transport rutier a bunei reputaţii şi de modificare a anexei III la Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 74L din 2016

Regulamentul 404/18-mar-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 74L din 2016

Regulamentul 405/18-mar-2016 de stabilire a cantităţilor care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 iulie-30 septembrie 2016 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2077 pentru ouăle, produsele din ouă şi albuminele originare din Ucraina

publicat in Jurnalul Oficial 74L din 2016

Regulamentul 406/18-mar-2016 de stabilire a cantităţilor care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 iulie-30 septembrie 2016 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 1384/2007 în sectorul cărnii de pasăre originare din Israel

publicat in Jurnalul Oficial 74L din 2016

Decizia 407/09-mar-2016 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cerere din partea Belgiei EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass)

publicat in Jurnalul Oficial 74L din 2016

Decizia 408/10-mar-2016 privind suspendarea temporară a transferului a 30 % din numărul de solicitanţi care i-a fost alocat Austriei în temeiul Deciziei (UE) 2015/1601 de instituire a unor măsuri provizorii în domeniul protecţiei internaţionale în beneficiul Italiei şi al Greciei

publicat in Jurnalul Oficial 74L din 2016

Decizia 409/14-mar-2016 de numire a unui membru şi a unui supleant propuşi de Regatul Spaniei în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 74L din 2016

Decizia 410/14-mar-2016 de numire a unui supleant propus de Regatul Spaniei în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 74L din 2016

Decizia (PESC) 2016/411/18-mar-2016 de modificare a Deciziei 2011/172/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, entităţi şi organisme având în vedere situaţia din Egipt

publicat in Jurnalul Oficial 74L din 2016