Rasfoire documente

Decizia 342/12-feb-2016 privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de stabilizare şi de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, şi Kosovo *, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 71L din 2016

Rectificare din 16-mar-2016 la Regulamentul (UE) 2015/2424 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 207/2009 privind marca comunitară şi a Regulamentului (CE) nr. 2868/95 al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 40/94 al Consiliului privind marca comunitară şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2869/95 al Comisiei privind taxele care trebuie plătite Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (mărci, desene şi modele industriale)

publicat in Jurnalul Oficial 71L din 2016

Rectificare din 16-mar-2016 la Regulamentul (UE) nr. 1287/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a unui program pentru competitivitatea întreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii (COSME) (2014 - 2020) şi de abrogare a Deciziei nr. 1639/2006/CE

publicat in Jurnalul Oficial 71L din 2016

Protocolul 1/27-oct-2015 Privind comerţul cu produse agricole prelucrate între UE şi Kosovo

publicat in Jurnalul Oficial 71L din 2016

Protocolul 3/27-oct-2015 Privind Noţiunea de ''produse originare''

publicat in Jurnalul Oficial 71L din 2016

Protocolul 4/27-oct-2015 Privind Asistenţa administrativă reciprocă în domeniul vamal

publicat in Jurnalul Oficial 71L din 2016

Protocolul 5/27-oct-2015 Soluţionarea litigiilor

publicat in Jurnalul Oficial 71L din 2016

Acord din 27-oct-2015 DE STABILIZARE ŞI DE ASOCIERE între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, şi Kosovo *, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 71L din 2016

Protocolul 2/27-oct-2015 Privind concesiile preferenţiale reciproce pentru anumite vinuri, recunoaşterea, protecţia şi controlul reciproce ale denumirilor vinurilor, băuturilor spirtoase şi vinurilor aromatizate

publicat in Jurnalul Oficial 71L din 2016